Marcelina

Dodane przez: Niania na miarę

Dane osobowe:

  1. Wiek: 22 lata
  2. Kierunek studiów: pedagogika- opiekuńczo-  wychowawcza profilaktyką społeczną
  3. Lokalizacja: Gdańsk
  4. Doświadczenie w opiece nad dziećmi od 4 roku życia
Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną. Kontynuuję naukę na studiach magisterskich na kierunku pedagogika o specjalizacji opiekuńczo – wychowawczej z profilaktyką społeczną. Dodatkowo są to studia magisterskie połączone ze studiami podyplomowymi z coauchingu. W czasie studiów odbywałam praktyki w bursie i w domu dziecka a  od trzech miesięcy pracuję już zawodowo w placówce opiekuńczo – wychowawczej (dom dziecka) z dziećmi w przedziale wiekowym 4 – 16 lat.
Sprawuję bezpośrednio opiekę nad dziećmi, które tam przebywają, sporządzam plan pomocy dziecku i dbam o stan zdrowia swoich podopiecznych. Jesteśmy placówką zaspakajającą potrzeby rozwojowe dziecka z zasadami norm społecznych, umożliwiamy dzieciom właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie. Z dziećmi w przedziale wiekowym 4 – 8 odrabiam lekcje, uczę je pisana, czytania i utrzymania porządku w otoczeniu. Uczę dzieci samodzielności, dbania o higienę i rozmawiania o uczuciach i emocjach, które są tak ważne.Natomiast ze starszymi dziećmi praca skupia się na usamodzielnieniu i dbania o relacje ze społeczeństwem.
W czasie wolnym organizuje zabawy sensoryczne pobudzające zmysły, wyobraźnie i ciekawość świata. Organizuję dzieciom zajęcia sportowe z koszykówki, uczę je pracy w grupie i dążenia małymi krokami do celu i radości. Poprzez sport dzieci nabywają umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, koncentracji, podnoszenia swoich umiejętności i wiary w siebie.
Staram się przekazywać swoim podopieczny to czego sama się nauczyłam przez 10 lat trenowania. Sport nauczył mnie pokory, radości z małych sukcesów i pracy zespołowej. Jestem optymistką z uśmiechem na twarzy, osobą kompromisową, ale stawiającą granice w procesie wychowania.